ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบัวใหญ่เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปร..

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำ..

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่

ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ขอแสดงความยินดีกับนายเปรม ฮมภิรมย์ นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบัวใหญ่

ฉบับที่ 1: เดือนธันวาคม 2566

โรงเรียนบัวใหญ่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญในโครงการบรรพชาสา..

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่

ฉบับที่2 เดือน พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลในรา..

ในรายการ แข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินด้านอากาศยาน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระรา..

โรงเรียนบัวใหญ่ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ

โรงเรียนบัวใหญ่ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากร..

พิธีเปิดกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอบัวใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ..

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ สมาชิกสภาอ..