ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสา..

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมฯ"

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง..

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องน..

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุ..

งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่

งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566

"นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช..

พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey

พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey

ประเมินเพื่อรับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด..

ประเมินเพื่อรับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับโล่เกีย..

"ขัดพื้นอาคาร 2 "

"ขัดพื้นอาคาร 2 " แลดูน่าใช้ เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้