ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566 รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
20221201044758.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045214.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045340.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045344.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045346.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045349.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045352.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045355.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th 20221201045357.jpg - คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566  รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ | https://www.buayai.ac.th