ข่าวประชาสัมพันธ์

(O-NET) ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2565

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application และรองรับการดำเนินการทดสอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามรถของตน และใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) โดยระบบทดสอบออนไลน์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน สามารถทราบผลคะแนนหลังการทดสอบทันที โรงเรียนบัวใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในระบบ โดยสามารถเข้าระบบทดสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สทศ. https://onettesting.niets.or.th เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาร (O-NET) ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.korat dla.go.th