ข่าวประชาสัมพันธ์

"ขัดพื้นอาคาร 2 "

"ขัดพื้นอาคาร 2 " แลดูน่าใช้ เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

ช่วงนี้โรงเรียนบัวใหญ่ของเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนหลายจุด งานเสร็จสิ้นเมื่อไรจะเก็บภาพสวยๆ ภายในโรงเรียนของเรามาฝากนะครับ
ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และงานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ เนรมิตโรงเรียนของเราให้สวยงาม.
20221204143745.jpg - 20221204143746.jpg - 20221204143747.jpg - 20221204143749.jpg - 20221204143750.jpg - 20221204143751.jpg -