ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”
โรงเรียนบัวใหญ่ จัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”
ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบัวใหญ่