ข่าวประชาสัมพันธ์

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"
ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม มอบเกียรติให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนโดยการเข้าร่วมการแข่งขันเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในหลายรายการที่ทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งเข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านมา วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบัวใหญ่