ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่

นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย แสดงผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษาที่หลัง มีแข่งขันทักษะ และมอบรางวัลของขวัญพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
@ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่
#ชุมนุมถ่ายภาพ โรงเรียนบัวใหญ่
20230114034112.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034113.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034115.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034116.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034117.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034119.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034121.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034122.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034126.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034127.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th 20230114034129.jpg - งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่ | https://www.buayai.ac.th