ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

"คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" ประชุมหอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ในการประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ คณะส่วนล่วงหน้าได้ชี้แจงการเตรียมการรับเสด็จฯ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่ต้องถวายรายงานใกล้ชิด จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจ ATK และ RT-PCR รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาร ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ